Evenementenhal Gorinchem

zaterdag 1 mei | 10.00 – 17.00 uur
zondag 2 mei | 10.00 – 17.00 uur

Oude en nieuwe citroëns bewonderen, onderdelen kopen, citroën memorabilia bekijken, oude bekenden ontmoeten en nog veel meer. CitroExpo is het Citroën evenement voor het gehele gezin. Vanzelfsprekend zijn vele Citroën clubs aanwezig. De talrijke deelnemers en activiteiten vinden plaats in een enorme hal, in zalen en buiten.

Alles wat je verwacht van een Citroën meeting vind je op CitroExpo. Het evenement is opgezet met een frisse, eigentijdse benadering. Ruim van opzet om ook nieuwe elementen te tonen, met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Programma elementen die ook de jeugd zullen aanspreken.

CitroExpo vindt plaats in een sfeervolle en goed bereikbare Evenementhal. De toegangsprijzen zijn laag gehouden, waardoor iedereen kan genieten van al het moois dat Citroën te bieden heeft. Parkeren is gratis.

Mocht de eerste Formule 1 op Zandvoort u weerhouden. Op CitroExpo is een F1 bioscoop ingericht. Twee dagen lang worden daar levensgroot de live-beelden van de Formule 1 getoond. Vanzelfsprekend kunt u ook gebruik maken van de gratis WIFI.

Zegt het voort: CitroExpo 1 en 2 mei, een werelds Citroën evenement. En bestel uw benodigde toegangskaarten:

Info CitroExpo en Coronavirus
Deelnemers / standhouders

Bekijk hier een actuele lijst van deelnemers en standhouders die daarvoor toestemming gaven.

Zien en doen in regio

Bezienswaardigheden en activiteiten in de omgeving van CitroExpo. Met gegevens over attrakties, overige evenementen en algemene informatie van de VVV en Mooi Gorinchem.

citroen animatie

Veel gestelde vragen / Frequently Asked Questions

Algemeen

PIN-betaling. Kan ik met PIN betalen op CitroExpo?

De toegangskaarten kunnen aan de kassa met pin worden betaald. Er zijn voorzieningen die met pin betaald kunnen worden en er zijn standhouders met pin-mogelijkheid. Maar er zijn ook veel standhouders bij het niet mogelijk is. Contant geld meenemen is dus handig.

WIFI. Is er draadloos internet in de hal?

Ja. Er is WIFI in de evenementenhal. U kunt van deze draadloze internetverbinding gratis gebruik maken tijdens uw bezoek.

Dieren. Zijn honden toegestaan op CitroExpo?

Nee. Huisdieren zijn in Evenementenhal Gorinchem niet toegestaan (uitgezonderd hulphonden).

EHBO

Bij (kleine) ongelukken zijn er medewerkers van de evenementenhal die eerste hulp kunnen bieden. Bij de hoofdreceptie is daarvoor een speciale EHBO post ingericht.

Roken. Mag ik roken tijdens de CitroExpo?

Nee en Ja. In de evenementenhal is roken verboden. De beheerder kan u een boete geven bij overtreding. Buiten mag wel worden gerookt. De beheerder zorgt voor rookgelegenheid.

Overnachten. Kan ik overnachten op het terrein

De gemeente Gorinchem staat overnachten op het terrein van de evenementenhal niet toe. De evenementenhal en de parkeerder/overnachter kunnen hier een forse boete voor krijgen. Om te overnachten zijn er meerdere mogelijkheden in de omgeving.

Vervoer

Parkeren. Kan ik bij CitroExpo parkeren?

Ja. De evenementenhal heeft een ruime parkeergelegenheid voor 2.200 auto’s. Zijn er meer parkeeerplaatsen nodig dan worden daar voorzieningen voor getroffen.

Invaliden. Zijn er invaliden parkeerplaatsen?

Ja. Er zijn invalidenparkeerplaatsen aan het begin van de algemene parkeerplaats.

Elektrisch auto. Zijn er oplaadpunten?

Ja. Op de parkeerplaats van de evenementenhal zijn 10 oplaadpunten.

Openbaar vervoer. Is de hal makkelijk bereikbaar per OV?

Ja, Vanaf station Gorinchem rijdt Qbuzz Stadsbuzz 1 in 15 minuten naar de Evenementenhal.

Er zijn meer mogelijkheden. Daarbij moet het laatste deel per voet (circa 5 minuten lopen) worden afgelegd. Plan uw route dan vanaf uw vertrekpunt bijv. via de ANWB Reisplanner OV

Taxi. Hoe regel ik eenvoudig een taxi?

Het eenvoudigst en voordeligst is te boeken via de website SnelEenTaxi. Een rit naar de evenementenhal kan daar oplopen tot max. 70% korting op de normale meterprijs.

Veiligheid/beveiliging

EHBO. Wat moet ik doen bij kleine ongelukken?

Bij (kleine) ongelukken zijn er medewerkers van de evenementenhal die eerste hulp kunnen bieden. Bij de hoofdreceptie is daarvoor een speciale EHBO post ingericht.

Beveiliging. Is de hal beveiligd?

Buiten de op- en afbouw uren zijn de laad- en losdeuren gesloten en ’s nachts is beveiliging in de evenementenhal aanwezig.

CitroExpo en de Evenementenhal zijn niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Wij adviseren u zelf toezicht te houden op uw eigendommen.

Aansprakelijkheid. Wie is aansprakelijk?

Het betreden van Evenementenhal en bijbehorende terreinen is voor eigen risico. CitroExpo en de Evenementenhal zijn niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of ongevallen.

Verzekering. Moet ik me verzekeren?

CitroExpo en de Evenementenhal zijn niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Wij adviseren u toezicht te houden op uw eigendommen.

Voor bezoekers volstaan de gangbare verzekeringen, zoals bijv. een WA-verzekering, die de meeste mensen al hebben.

Voor standhouders is adequaat verzekeren aan te bevelen. Veel transport- en verblijfsverzekeringen blijken in geval van diefstal uitsluitend tot uitkering over te gaan als er sprake is van (aantoonbare) braakschade.

  • Bij diefstallen gedurende de op- en afbouwdagen van de beurs en op de beursdagen zelf zal er echter geen braakschade aan het pand zijn.
  • De verzekeraar zal daarom aanvullend bewijs eisen dat uw eigendommen daadwerkelijk zijn gestolen.
  • Wij adviseren standhouders vooraf met uw verzekeraar af te stemmen welke wijze van beveiliging van uw eigendommen (veel standhouders kiezen voor kettingen) recht geeft op dekking bij diefstal
  • Laat dit vastleggen in uw polis

Buiten de op- en afbouw uren zijn de laad- en losdeuren gesloten en ’s nachts is beveiliging in de evenementenhal aanwezig.

General

PIN-betaling. Can I pay with PIN at CitroExpo?

Tickets can be paid for at the cash desk with pin. There are facilities where pin payments can be made and there are standholders with pin options. But there are also a lot of exhibitors where it is not possible. Bringing cash with you is therefore convenient.

WIFI. Is there wireless internet in the hall?

Yes. There is WIFI in the hall. You can use this wireless internet connection free of charge during your visit.

Animals. Are dogs allowed at CitroExpo?

No. Pets are not allowed in Evenementenhal Gorinchem (except service dogs).

First Aid. What can I do in case of minor accidents

In case of (minor) accidents there are staff members of the event hall who can provide first aid. A special first aid post has been set up at the main reception for this purpose.

Smoking. Is smoking allowed at CitroExpo?

No and yes. Smoking is forbidden in the event hall. The manager can give you a fine in case of violation. Smoking is allowed outside. The caretaker will provide smoking facilities.

Overnight. Can I spend the night at the event hall?

The municipality does noet permit spending the night on the grounds of the event hall. The event hall and the parker/sleeper can get a hefty fine for this. To spend the night there are a number of possibilities in the area.

Transport

Park. Can I park at CitroExpo?

Yes. The event hall has ample parking for 2,200 cars. If more parking spaces are required, provisions will be made for this.

Disabled. Are there parking places for the disabled?

Yes. There are parking spaces for the disabled at the beginning of the general parking lot.

Elektrisch auto. Zijn er oplaadpunten?

Yes. There are 10 charging points at the parking lot.

Public transportation. Is the hall easily accessible by public transport?

Yes, Qbuzz Stadsbuzz 1 drives from Gorinchem station to the Evenementenhal in 15 minutes.

There are more possibilities. The last part has to be done by foot (about 5 minutes walk). You can plan your route from your Dutch point of departure e.g. via the ANWB Reisplanner OV.

Taxi. Hoe regel ik eenvoudig een taxi?

The easiest and cheapest way to book a taxi via the Dutch website SnelEenTaxi. A ride to the event hall, e.g. from Gorinchem station, can be up to 70% off the normal meter price.

Safety/Security

First Aid. What can I do in case of minor accidents

In case of (minor) accidents there are staff members of the event hall who can provide first aid. A special first aid post has been set up at the main reception for this purpose.

Security. Is the hall secured?

Outside the assembly and disassembly hours, the loading and unloading doors are closed and security is available in the event hall at night.

CitroExpo and the Events Hall are not liable for theft or damage to your property. We advise you to supervise your belongings yourself.

Liability. Who is liable?

Entering the Event Hall and its grounds is at your own risk. CitroExpo and the Evenementenhal are not liable for any damage and/or accidents.

Insurance. Do I need Insurance?

CitroExpo and the Events Hall are not liable for theft or damage to your property. We advise you to supervise your property.

For visitors, the usual insurances, such as third-party insurance, which most people already have, are sufficient.

Adequate insurance is recommended for exhibitors. In case of theft, many transport and accommodation insurances only pay out if there is (demonstrable) fallow damage.

  • However, in the event of thefts during the assembly and disassembly days of the fair and on the days of the fair itself, there will be no fallow damage to the premises.
  • The insurer will therefore require additional proof that your property has actually been stolen.
  • We advise exhibitors to agree in advance with your insurer which method of securing your property (many exhibitors opt for chains) entitles them to cover theft.
  • Have this recorded in your policy

Outside the assembly and disassembly hours, the loading and unloading doors are closed and security is available in the event hall at night.