Corona virus

In verband met de Coronacrisis is de kans groot dat CitroExpo moet worden verplaatst naar een later tijdstip dit jaar.

We zijn hierover in overleg met de Evenementenhal en volgen de richtlijnen van het RIVM.

In de week van 6 april bekijken we of de datum van 2 en 3 mei gehandhaafd kan blijven, rekening houdend met de ontwikkelingen in Europa. We zullen dan ook een definitieve datum doorgeven.

Vooralsnog zetten we alle inschrijvingen van standhouders, verkochte tickets en dergelijke op ‘gereserveerd’. De voorverkoop van tickets is tot nader orde gesloten.

We vragen uw begrip voor deze situatie.

Due to the Corona crisis, it is likely that CitroExpo will have to be moved to a later date this year.

We are in consultation with the Expo Hall and follow the guidelines of the Dutch National Institute for Public Health.

In the week of 6 April we will see if the date of 2 and 3 May can be maintained, taking into account the developments in Europe. We will then pass on a definite date.

For the time being, we will put all registrations of exhibitors, sold tickets etc. on ‘reserved’. The presale of tickets is closed until further notice.

We ask for your understanding for this situation.

En raison de la crise de Corona, il est probable que CitroExpo devra être déplacé à une date ultérieure cette année.

Nous sommes en consultation avec la Salle des événements et suivons les directives du Institut national de la santé publique des Pays-Bas .

Dans la semaine du 6 avril, nous verrons si la date des 2 et 3 mai peut être maintenue, compte tenu de l’évolution de la situation en Europe. Nous allons donc reporter une date précise.

Pour l’instant, nous allons mettre toutes les inscriptions des exposants, les billets vendus et autres sur “réservé”. La prévente des billets est fermée jusqu’à nouvel ordre.

Nous vous demandons votre compréhension pour cette situation.

Aufgrund der Corona-Krise ist es wahrscheinlich, dass die CitroExpo in diesem Jahr auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden muss.

Wir stehen in Absprache mit der Veranstaltungshalle und folgen den Richtlinien des Nationales Institut für öffentliche Gesundheit der Niederlande.

In der Woche vom 6. April werden wir sehen, ob der Termin 2. und 3. Mai unter Berücksichtigung der Entwicklungen in Europa beibehalten werden kann. Wir werden daher ein endgültiges Datum nennen.

Bis auf weiteres werden wir alle Anmeldungen von Ausstellern, verkauften Karten und dergleichen auf ‘reserviert’ setzen. Der Vorverkauf von Eintrittskarten ist bis auf weiteres geschlossen.

Wir bitten Sie um Verständnis für diese Situation.